Czy można bhp po pracy?

niejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP zatrudnionemu pracownikowi. Szkolenia BHP są przeprowadzane przez specjalne f

Dodane: 18-06-2020 08:36
Czy można bhp po pracy? gpsbhp

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca posiada wiele obowiązków względem zatrudnionych pracowników, które wynikają bezpośrednio z przepisów zawartych w Kodeksie pracy. Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP zatrudnionemu pracownikowi. Szkolenia BHP są przeprowadzane przez specjalne f